طلای 18 عیار: 1,236,100 تومان ۲۰:۴۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
طلا 18 عیار:
1,236,100
مثقال طلا:
5,352,000
طلا 24 عیار:
1,648,100
انس طلا:
1,902.49
انس نقره:
24.37
سکه امامی:
13,211,000
سکه آزادی:
12,570,000
سکه نیم:
6,950,000
ربع سکه:
3,950,000
سکه گرمی:
2,070,000